Home > Projecten > Challenging Diversity Award

Challenging Diversity Award

De hbo sector viert opnieuw het succes van collega’s die zich met passie en doorzettingsvermogen inzetten om de kracht van culturele diversiteit binnen de hogescholen zichtbaar te maken door de uitreiking van de Challenging Diversity Award 2012/2013.

Met het uitreiken van de Challenging Diversity Award willen Zestor en ECHO het belang van diversiteit binnen de hogeschoolsector onder de aandacht brengen. Meer diversiteit betekent meer creativiteit, meerdere perspectieven en ervaringen, meer vernieuwing en meer herkenbare gezichten voor studenten. Daarvoor is een inclusief werk- en leerklimaat voor alle medewerkers en/of studenten een belangrijke voorwaarde.

Dit jaar zetten we een docent in de schijnwerpers. Een docent, die een wezenlijke bijdrage levert aan de totstandkoming van een inclusief werk- en leerklimaat. Een bruggenbouwer, die tussen studenten en/of collega’s met verschillende culturele achtergronden verbindingen legt en die ervoor zorgt dat iedereen meetelt en de kans krijgt zich volledig te ontplooien.

Voordrachten
Per hogeschool mogen meerdere voordrachten gedaan worden. Voordrachten kunnen door alle geledingen binnen de hogeschool worden ingediend; dus ook door studenten. Het aanmeldingsformulier en de criteria kunt u downloaden van onze websites www.zestor.nl en www.echo-net.nl. Klik hier om het aanmeldingsformulier en de criteria rechtstreeks te downloaden.

Wij verzoeken u uiterlijk 7 december 2012 de voordrachten naar ons toe te sturen.

Presentaties
Een deskundige, onafhankelijke jury onder het voorzitterschap van Nebahat Albayrak, Tweede Kamerlid voor de PvdA, beoordeelt de voordrachten. De genomineerden worden uitgenodigd zich te presenteren aan de jury op locatie van Zestor in Den Haag op donderdag 24 januari 2013. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Challenging Diversity Award op donderdag 14 februari 2013. 

De winnaar van de Challenging Diversity Award ontvangt een geldprijs van € 2500,-. Dit bedrag mag besteed worden aan de verdere uitbouw van zijn of haar activiteiten op het gebied van diversiteit op de hogeschool. 

De Challenging Diversity Award 2012/2013 wordt uitgereikt in het kader van de stimuleringsregeling (H)Erkend MultiTalent, die door Zestor wordt uitgevoerd en mogelijk is gemaakt door het Ministerie van BZK. Via deze regeling kunnen hogescholen innovatieve projecten uitvoeren die de culturele diversiteit van de sector versterken en gericht zijn op werving, behoud en doorstroom van bi-cultureel talent. Door het uitreiken van de Challenging Diversity Award wil Zestor positieve aandacht genereren en waardering tonen voor het baanbrekende werk dat binnen het hbo wordt verricht. 

Mocht u vragen hebben over de Challenging Diversity Award dan kunt u contact opnemen met Pravini Baboeram-Mahes van ECHO: pravinibaboeram@echo-net.nl, tel. 030-2.393.270 of met Betsy Houwer van Zestor: houwer@zestor.nl, tel. 070-3.122.105