Nieuws

Leergang Inclusive Excellence - Herfst 2014
In navolging van de Leergang in het voorjaar van 2014, organiseert ECHO in de tweede helft van dit jaar (oktober-december 2014) in samenwerking met Prof. Dr. Maurice Crul (Leerstoel 'Onderwijs en Diversiteit' aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) de leergang Inclusive Excellence voor docenten in het hoger onderwijs. Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de 'basis kwalificaties onderwijs' (BKO), en traint docenten om onderwijs te organiseren met diversiteit als uitgangspunt.

Klik hier voor alle informatie over de Leergang Inclusive Excellence.

Kinderuniversiteit voor leerlingen in Zeeland
Op maandag 18 augustus gaat de Junior Academy Mae Uku van start, een kinderuniversiteit voor Molukse leerlingen in Oost-Souburg en omgeving, Zeeland. Dit zomerprogramma is op initiatief van Stichting BUAT in samenwerking met Stichting Mae Uku, uitgevoerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. De Junior Academy richt zich op groep 7/8 leerlingen uit het basisonderwijs in Zeeland en heeft als doel kinderen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met studie mogelijkheden in het hoger onderwijs, academische vaardigheden te ontwikkelen en bij te dragen aan hun (academisch) zelfvertrouwen.

Gedurende een programma van vier dagen zullen Junior Scholars van de Junior Academy deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo doen ze mee aan een Speurtocht op de HZ University, maken ze hun eigen videofilm en volgen ze een theaterworkshop van theatermaakster Nel Lekatompessy. Het programma wordt afgesloten met een uitreiking van certificaten. Op deze avond presenteren ze via theater, film en muziek wat ze gedurende de Junior Academy hebben geleerd aan hun vrienden en familie. De deelname certificaten worden overhandigd door Grace Tanamal, Tweede Kamerlid voor de Fractie van de PvdA, die de laatste dag van het programma zal bijwonen.

De Junior Academy is in 2013 voor het eerst uitgevoerd in samenwerking met het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en breidt zich nu ook uit naar andere delen van Nederland. Na de editie in Zuidoost gaven leerlingen aan een beter beeld te hebben van de universiteit en de weg ernaar toe. Ook was de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals presentatie- en debatteervaardigheden, duidelijk zichtbaar. De kracht van de Junior Academy ligt in de inclusieve benadering en houdt bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma rekening met de belevingswereld van kinderen die deelnemen. Dit wordt gedaan door onder meer met Senior Scholars (vrijwilligers) samen te werken die de kinderen begeleiden en voor de doelgroep van kinderen een rolmodel zijn.

 

Studiereis New York

In New York zijn diverse voorbeelden van een succesvolle aanpak op het gebied van diversiteit (in de breedste zin van het woord) en studiesucces binnen een grootstedelijke context. Hier werken verschillende stakeholders (bestuurders, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten en studenten) op regionaal gebied en binnen de gehele onderwijsketen samen om de instroom en het studiesucces van alle studenten binnen het hoger onderwijs te vergroten.

In deze vierdaagse studiereis wordt, onder begeleiding van ECHO, Prof. Dr. Maurice Crul en partners in New York, ingezoomed op de context van de stad New York en het openbare onderwijssysteem vanuit het Inclusive Excellence Framework. Ook bezoeken we een (community) college dat participeert in het pathway project van CUNY en wordt er een bijeenkomst georganiseerd op het Nederlandse Consulaat in New York over Inclusive Excellence.

Klik hier voor meer informatie over deze studiereis en voor het aanmeldingsformulier.

Winnaars ECHO Award 2014

Op vrijdag 11 april zijn de ECHO Awards 2014 uitgereikt, een landelijke stimuleringsprijs voor excellent allochtoon talent in het hoger onderwijs. Tijdens de ceremonie, die plaatsvond in het Kamerlingh Onnes Gebouw op de Universiteit Leiden, werden vier studenten onderscheiden in de categorie MBO-Techniek, Bèta Techniek, ECHO hbo en ECHO wo. De winnaars zijn beoordeeld op hun studieprestaties, hun bruggenbouwers capaciteiten en hun maatschappelijke bijdrage.


Winnaar MBO-Techniek Award
FARUK COSKUN (Turks)
Student Railvoertuig Onderhoud Techniek aan Zadkine


Winnaar Bèta Techniek Award
YINGYING LUO (Chinees)
Student Sustainable Energy Technology en Chemical Engineering aan de TU Delft

Winnaar ECHO Award hbo
ENKO DIJKSTRA (Ethiopisch)
Student Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam

Winnaar ECHO Award wo
SHERYL LYNN BAAS (Filipijns)
Student Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit LeidenDe winaar van de MBO-Techniek Award krijgt een studiereis als prijs, waabij hij samen met de technische mensen van HTM naar Wenen reist om de fabriek te bezoeken en te zien hoe een trein wordt gebouwd. De winnaars van de Bèta Techniek Award, ECHO Award hbo en ECHO Award wo mogen deze zomer een volledig verzorgde summercourse volgen aan de University of California, Los Angelos.

Klik hier om het juryrapport van de MBO-Techniek Award te downloaden.
Klik hier om het juryrapport van de ECHO Award te downloaden.

Voor foto's van de uitreiking van de ECHO Award kunt u contact opnemen met Marloes Leidelmeyer: marloes@echo-net.nl.  


ECHO MBO Techniek Award 2014
Op initiatief van en in samenwerking met NedTrain (onderhoudsbedrijf van de NS), RET, HTM en Werk en Vakmanschap reikt ECHO in 2014 voor de vierde maal de MBO Techniek Award uit. Met deze Award wordt het talent en de kracht van studenten in het MBO benadrukt en zichtbaar gemaakt.
 
“Ik heb ervoor gekozen een verandering teweeg te brengen in mijn leven en de nominatie bevestigt voor mij dat ik op de juiste weg ben. Het geeft me zelfvertrouwen.”
– Charvano Tomasowa, Winnaar MBO Techniek Award 2013

Klik hier voor meer informatie over de MBO Techniek Award 2014.

Leergang Inclusive Excellence voor docenten in het hoger onderwijs
ECHO organiseert in de eerste helft van 2014 (maart-juni 2014) in samenwerking met Prof. Dr. Maurice Crul (Leerstoel 'Onderwijs en Diversiteit' aan de Vrije Universiteit te Amsterdam) de leergang Inclusive Excellence voor docenten in het hoger onderwijs. Deze leergang is een belangrijke aanvulling op de 'basis kwalificaties onderwijs' (BKO), en traint docenten om onderwijs te organiseren met diversiteit als uitgangspunt.

De centrale focus van de leergang is: Hoe kunnen HBO en WO docenten het onderwijs zo ontwikkelen en uitvoeren dat alle studenten zich thuis kunnen voelen? En, hoe kunnen docenten van verschillende opleidingen proactief ruimte maken binnen het primaire onderwijsproces voor alternatieve perspectieven, posities en belevingen?

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om je aan te melden. 

Tweede semester ECHO Junior Academy
Op donderdag 2 januari gaat het tweede semester van de ECHO Junior Academy van start. Tijdens dit programma zullen de deelnemers zich verdiepen in het thema "Zorg & Medische wetenschappen".
Het tweede semester maakt deel uit van het Jaarprogramma dat in oktober van start is gegaan. Het Jaarprogramma is de follow-up op het Zomerprogramma dat van 12-16 augustus plaats vond in Amsterdam Zuidoost.

Leerlingen kunnen zich aanmelden via onze website door te klikken op deze link.

Uitnodiging tot voordrachten ECHO Award 2014
Op vrijdag 11 april 2014 reikt ECHO voor het 14e achtereenvolgende jaar de ECHO Awards uit aan excellent allochtoon talent in het hoger onderwijs. De winnaars worden beloond met de ECHO Award: een summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.

Deze prijs maakt het talent dat schuilt in de verschillende gemeenschappen in Nederland zichtbaar en biedt hen een platform om hun verhalen, ervaringen en toekomstvisie te delen. Een voordracht voor de ECHO Award betekent toetreding tot het ECHO Ambassadeursnetwerk van meer dan 400 ECHO Ambassadeurs en houdt in: actief meedenken in onderwijsvernieuwing, interactie met politiek en sparren met het bedrijfsleven. Daarnaast worden alle voorgedragen kandidaten uitgenodigd om bij te dragen aan de Junior Academy, een Kinderuniversiteit voor leerlingen in het basisonderwijs. Op deze wijze draagt de ECHO Award bij aan het samenbrengen van verschillende werelden die niet alleen ten goede komt aan de student, maar ook aan de kwaliteit van het onderwijs, de economie en de maatschappij. 

Met het uitreiken van de ECHO Award genereren we positieve aandacht voor individuele successen van allochtone studenten en willen we de ontwikkeling van de winnaars van de ECHO Award stimuleren en versterken.

Klik hier voor meer informatie over de ECHO Award 2014.
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Succesvolle kickoff voor zesde editie Mentor Programma
Op 20 november gaf ECHO samen met ABN AMRO, KPMG, KPN, Nederlandse Spoorwegen (NS) en Shell het startsein voor het ECHO Mentorprogramma, lichting 2013-2014. Tijdens de kickoff maakten 69 allochtone HBO en WO studenten kennis met hun mentoren, jonge werknemers die werkzaam bij de deelnemende bedrijven. De bijeenkomst werd geopend door Nebahat Albayrak, die lessen van haar persoonlijke mentoren deelde.

Het mentorprogramma wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Het programma is uitgegroeid van een project dat begon met 20 studenten en één deelnemend bedrijf, te weten Shell, tot een programma waar het komend jaar 69 talenten en vijf bedrijven aan deelnemen. In 2011 sloten KPN, ABN AMRO, NS zich aan bij het initiatief, waarna KPMG in 2012 volgde. 

Het mentorprogramma biedt enerzijds de mentees een sparringspartner uit het bedrijfsleven om zo kennis op te doen over de arbeidsmarkt en hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Anderzijds is het voor de deelnemende jonge professionals een mooie kans om coachingservaring op te doen en hun persoonlijke kijk op de maatschappij uit te breiden.

De kickoff vond plaats op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

G5-rapport overhandigd aan Ministerie van OCW
Op vrijdag 8 november is het G5-rapport overhandigd aan Ron Minnée van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het rapport werd overhandigd tijdens de jaarlijkse ECHO Conferentie in de Jaarbeurs te Utrecht, waar het thema 'Generiek is divers' centraal stond.

Klik hier om het G5-rapport te downloaden.
 
ECHO Conferentie 2013: 8 november in de Jaarbeurs, Utrecht
Tijdens de jaarlijkse conferentie van ECHO op vrijdag 8 november a.s. worden de resultaten gepresenteerd van de evaluatie van het G5-studiesuccesprogramma 2008-2012 en ervaringen van experts binnen de instellingen.

Deze conferentie presenteert de ervaringen van bestuurders, projectleiders, onderzoekers en de stem van de student van instellingen die gedurende 2008-2012 G5-studiesuccesprogramma’s hebben ontwikkeld. Universiteiten en hogescholen in de Randstad zien de instroom jaarlijks groeien. Deze instroom is divers qua gender, vooropleiding, onderwijs achtergrond ouders en etniciteit. Het streven hierbij is om studenten zoveel mogelijk nominaal te laten afstuderen en hiermee de studieduur te verkleinen en studiesucces te vergroten. Met de G5-activiteiten is geïnvesteerd in programma’s die dit proces ondersteunen. Tegelijkertijd zijn er op het gebied van het vergroten van studiesucces en ‘inclusive excellence’ nog voldoende uitdagingen die de komende jaren nog veel aandacht vergen.

Tijdens de conferentie wordt het rapport over de resultaten van de G5-evaluatie gepresenteerd. Het vraagstuk studiesucces wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensen die in de programma’s hebben geparticipeerd. Het programma is online te vinden via deze link en toont aan welke thema’s aan de orde komen in het plenaire deel. Ook is online een beknopt overzicht te vinden van de workshops. Een gedetailleerde beschrijving van de workshops wordt binnenkort online gezet.

De conferentie is interessant voor iedereen die een rol speelt in de onderwijsketen naar het hoger onderwijs, zowel in het primair onderwijs, secundair onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs of in een sector gerelateerd aan het onderwijs.

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. 

Geslaagde eerste editie van de ECHO Junior Academy

Van maandag 12 augustus t/m vrijdag 16 augustus vond de eerste editie plaats van de ECHO Junior Academy! In totaal deden 28 kinderen mee aan het zomerprogramma, waarbij ze onder andere de Vrije Universiteit bezochten en stage liepen bij de Nederlandse Spoorwegen. De Junior Academy is ook uitgebreid in de media verschenen:

Meer weten over de Junior Academy? Klik hier voor meer informatie.

Vijf grote Nederlandse bedrijven coachen allochtone talenten

Donderdag 13 juni vindt de slotbijeenkomst plaats van het Mentorprogramma 2012-2013, lees hieronder het persbericht:

Shell, KPN, Nederlandse Spoorwegen (NS), ABN AMRO en KPMG helpen talentvolle allochtone studenten zich beter te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt in het kader van het ECHO Mentoring Project. Op een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag zal vandaag de 2013 editie van dit project worden afgerond.  

 “De deelnemende talenten zijn in veel gevallen de eersten in hun families die aan een instelling voor hoger onderwijs afstuderen en hebben vaak geen of een  minder uitgebreid netwerk en referentiekader om effectief te kunnen doordringen tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zegt Mary Tupan, Directeur ECHO. “Het is fantastisch dat ze via deze vijf grote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid krijgen hun professionele netwerk op te bouwen.”

Dick Benschop, president-directeur Shell Nederland: “ Shell heeft de afgelopen jaren met veel inzet en enthousiasme aan het ECHO Mentoring Project gewerkt. Het is geweldig om te zien dat steeds meer bedrijven zich aansluiten bij dit ECHO project. We vinden het bij Shell belangrijk dat talenten een sterke startpositie op de arbeidsmarkt krijgen, ook allochtone talenten – jongens en meisjes die een belangrijke bijdrage kunnen leveren om als Shell competatief en innovatief te blijven. ”

Winnaars ECHO award

Winnaars ECHO Award 2013 in Den Haag onderscheiden tijdens de uitreiking van de ECHO Award! De Meest Excellente Allochtone Studenten van 2013 zijn bekend.

Op 17 april zijn in het Vredespaleis in Den Haag de ECHO Award HBO en WO, de Bèta Techniek Award HBO en WO en de MBO-Rail Techniek Award uitgereikt. De ECHO Awards werden voor de dertiende maal uitgereikt aan de meest excellente allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De winnaars zijn onder andere beoordeeld op hun studieprestaties en hun maatschappelijke bijdrage. Zij mogen deze zomer een volledig verzorgde summercourse volgen aan de University of California, Los Angeles.

· Winnares ECHO Award hbo: ILRISH JANE HILLERIE KENSENHUIS (Creools/Surinaams)
Studente Theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
·Winnaar ECHO Award wo: SASS SASOT (Filipijns)
Studente Liberal Arts & Science aan de Universiteit Leiden.
· Winnaar Bèta Techniek Award hbo: DELIA-MARIA DE JESUS GOILO (Antilliaans)
Studente Life Sciences, Microbiology aan de Hogeschool Utrecht.
· Winnaar Bèta Techniek Award wo: SHOKOUFEH CHEHEILLI SOBBI(Iraans)
Studente Life Sciences & Technology / Geneeskunde aan de Technische Universiteit Delft.

 

Ook is dit jaar onder de paraplu van de ECHO Award, de MBO Rail-Techniek Award uitgereikt aan twee studenten van een roc.
 
· Winnaar MBO Rail-Techniek Award: JERMAINE ORLANDO KLUIVERT  (Surinaams)
Student Monteur Mechatronica 2 aan het ROC van Amsterdam.
Winnaar MBO Rail-Techniek Award: CHARVANO TOMASOWA (Moluks)
Student Mechatronica N3 RVO aan Zadkine
 
De MBO-Techniek Award is i.s.m. NedTrain, HTM, RET, Railcollege en Werk en Vakmanschap tot stand gekomen.
 
 
Onder de vlag van de ECHO Foundation worden de prijzen mogelijk gemaakt door de Partners van de ECHO Foundation: ING, Shell Nederland, KPMG, Randstad Nederland en de Nederlandse Spoorwegen . Tevens NedTrain, HTM, RET, Railcollege en Werk en Vakmanschap. De ECHO Foundation biedt onder andere een platform aan deze zeer talentvolle studenten om hun persoonlijke ontwikkeling en actieve maatschappelijke betrokkenheid extra te stimuleren en in te zetten voor de kenniseconomie, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de multiculturele samenleving in Nederland. De ECHO Foundation is onderdeel van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.
 
 
Het volledige juryrapport ECHO award is hier te downloaden.
Het volledige juryrapport MBO Rail-Techniek award is hier te downloaden.
 
Oratie Maurice Crul beschikbaar Superdiversiteit

"Internationale migratie heeft onze wereld ingrijpend veranderd. In een periode van twee generaties is de etnische make-up van onze grote steden totaal op zijn kop gezet. Deze ontwikkeling is niet nieuw in de wereld. De steden New York, Los Angelos of Toronto in Noord-Amerika zijn ons vooraf gegaan en worden daar aangeduid met de term 'majority-minority cities'. Steden waarin alle etnische groepen een minderheid zijn. Er bestaat in deze steden geen dominante etnische meerderheidsgroep meer.

Migratie en vergrijzing leiden in de Europese steden tot hetzelfde fenomeen. Sterker nog, Amsterdam is als eerste stad in Nederland al een majority-minority city geworden."

ECHO is mede-oprichter van de leerstoel waaraan Maurice Crul verbonden is. De volledige tekst is vanaf nu te vinden op onze website. Klik hier om deze te openen. Daarnaast is het boekje met alle informatie over het fenomeen 'Superdiversiteit' en de 'majority-minority cities' ook te downloaden via deze link.

Het NRC heeft hier ook aandacht aan besteed. Klik hier om dit artikel te lezen. 

 

ECHO Studiereis UCLA 2013

Van 9-16 mei 2013 organiseert ECHO parallel 2 inspirerende studiereizen naar de University of California Los Angeles (UCLA) en een Community College in LA: UCLA 2013 regulier & UCLA 2013 Bèta-Techniek. 

Het thema van de studiereis is ‘More study success in higher education through inclusive and early preparation of all students in secondary education’

Lees hier de volledige aankondiging voor de Studiereis UCLA 2013 Regulier
Lees hier de volledige aankondiging voor de Studiereis UCLA 2013 Beta Techniek.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor beide studiereizen.

Jonathan van Melle winnaar Challenging Diversity Award 2012/2013
Op donderdag 14 februari werd de winnaar van de Challenging Diversity Award 2012/2013 bekend: Jonathan van Melle, docent Intercultural Management aan Avans Hogeschool ontving de stimuleringsprijs tijdens de themabijeenkomst ‘De essentie van diversiteit’ in Mammoni Utrecht.

De Challenging Diversity Award is verbonden aan een bedrag van 2500 euro dat besteed mag worden aan verdere uitbouw van zijn activiteiten op het gebied van diversiteit op de hogeschool. De jury, onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch, was onder de indruk van Jonathans reflectie op zijn  identiteitsontwikkeling, zijn passie voor lesgeven en zijn visie op diversiteit. Ook uitte de jury haar waardering voor het feit dat het studiesucces van Nederlandse niet-westerse studenten aan zijn opleiding hoger is dan autochtone Nederlandse en internationale studenten.

Klik hier om het volledige juryrapport te downloaden.

Aankondiging ECHO Train-de-Trainer Wintercourse

LET OP: De Train-de-Trainer Wintercourse wordt verschoven naar 11, 12 april & 24 mei 2013.

THE WHAT, WHY AND HOW OF DIVERSITY & INCLUSION POLICY TO ACHIEVE MORE STUDYSUCCESS:
EXPLORING AND CAPITALIZING IDENTITY CAPITAL WITH STUDENT VOICES
Op  11, 12 april & 24 mei 2013 organiseert ECHO een inspirerende Train-de-Trainer Winter course in Nederland. Internationale en nationale keynotespeakers & mastertrainers nemen de cursisten mee in het maken van een vertaalslag van een succesvolle aanpak uit de VS naar de realiteit van hogescholen en universiteiten in Nederland. De vertaalslag van een inclusieve en holistische onderwijsbenadering waarbij aandacht is voor de belevingswereld van een zeer divers samengestelde studentenpopulatie. Belangrijkste vraag is wat maakt dat bij een diverse studentenpopulatie alle studenten succesvol afstuderen binnen de gewenste studietijd. In navolging van het succesvolle Academic Advancement Program (AAP) van de University of California Los Angeles (UCLA) richt de vertaalslag zich enerzijds op het  kapitaliseren van het identiteitskapitaal van docenten, professionals en studenten binnen de organisatie/instelling om (studie)succes te vergroten en anderzijds op concrete leringen (innovatie en implementatie) voor diversiteitsbeleid binnen instellingen.
Lees de volledige aankondiging hier verder. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Uitnodiging tot voordrachten ECHO MBO-Rail Techniek Award
ECHO nodigt u graag uit om uw multicultureel talent in de Railbranche voor te dragen voor de ECHO MBO-Rail Techniek Award 2013. 

Op initiatief van en in samenwerking met NedTrain (onderhoudsbedrijf van de NS), RET, HTM en Werk en Vakmanschap reikt ECHO in 2013 voor de derde maal de MBO-Rail Techniek Award uit. Met deze Award wordt het talent en de kracht van studenten in het MBO benadrukt en zichtbaar gemaakt.
‘Deze nominatie is een extra stimulans en een erkenning voor mijn grote inzet. Ik wil hierdoor nog meer laten zien van mijzelf. Hopelijk kan ik in de toekomst ook andere jongeren inspireren om ook goed hun best te doen op school.’ – Tresor Nonga, Winnaar MBO-Techniek Award 2012

Lees hier verder.

Voordrachten kunnen al ingediend worden. Lees hier meer over de criteria.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Uitnodiging tot voordrachten ECHO Award 2013
ECHO nodigt u graag uit om uw excellent allochtoon talent voor te dragen voor de ECHO Award 2013.

De ECHO Award is een landelijke stimuleringsprijs voor allochtoon toptalent in Nederland. Op woensdag 17 april 2013 reiken wij de ECHO Awards voor het 13e achtereenvolgende jaar uit aan excellent allochtoon talent in het hoger onderwijs. De winnaars worden beloond met de ECHO Award: een summercourse aan UCLA, the University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.

“Het winnen van de ECHO Award was voor mij een bevestiging van mijn prestaties in het verleden en een stimulans om nog beter te presteren in de toekomst. UCLA is een ervaring die mij heeft doen groeien, qua studie en als persoon. Het is een ervaring die ik altijd mee zal dragen en waar ik voor altijd dankbaar voor zal zijn.” – Dellali Segbedzi, Winnaar ECHO Award 2012
Lees hier meer over de ECHO Award 2013.

Voordrachten kunnen al ingediend worden. Lees hier meer over de criteria.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

ECHO Conferentie 2012: 23 november in de Jaarbeurs, Utrecht
Op vrijdag 23 november organiseert ECHO haar jaarlijkse ECHO Conferentie 2012 in de Jaarbeurs te Utrecht. Het thema is: “Making excellence and inclusion work: teaching and learning strategies in an engaging study environment”.

Verbetering van studiesucces staat hoog op de agenda van zowel het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap als van de instellingen voor hoger onderwijs. Studiesucces is daarbij één van de indicatoren waar instellingen en het Ministerie de komende jaren prestatie afspraken over maken. Echo heeft in samenwerking met instellingen binnen en buiten de Randstad gewerkt aan het verbeteren van dit vraagstuk. Volgend jaar brengt Echo een evaluatierapport uit over de ontwikkelingen van de Randstad instellingen. Vooruitlopend op de evaluatie kan geconstateerd worden dat er interessante projecten zijn uitgevoerd die op de korte dan wel lange termijn zullen bijdragen aan het vergroten van het studiesucces. Tegelijkertijd zijn er ook vraagstukken die de komende jaren nog meer aandacht en uitwerking behoeven. Tien jaar geleden is Echo de samenwerking met Vincent Tinto van Syracuse University aangegaan. Zijn onderzoek blijft actueel wat betreft het belang van sociale en academische binding voor het vergroten van studiesucces. 

De Echo conferentie 2012 gaat in op een aantal thema’s die inspelen op vragen hoe sociale en academische binding gerealiseerd kan worden en in hoeverre dit zich verhoudt met algemene thema’s op de hoger onderwijs agenda. Hoe kunnen bijvoorbeeld beleid en activiteiten gericht op excellentie in onderwijs en onderzoek vanuit een inclusieve benadering ontwikkeld worden? Dit beleid doet niet alleen recht aan de diversiteit van de studentenpopulatie maar ziet dit ook als een kans: ‘Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie - in het onderzoek en in het onderwijs’ (Prof. dr. S.E. Buitendijk, Universiteit Leiden). 

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om je aan te melden voor de ECHO Conferentie.

Challenging Diversity Award 2012-2013
De hbo sector viert opnieuw het succes van collega’s die zich met passie en doorzettingsvermogen inzetten om de kracht van culturele diversiteit binnen de hogescholen zichtbaar te maken door de uitreiking van de Challenging Diversity Award 2012/2013. Dit jaar zetten we een docent in de schijnwerpers. Een docent, die een wezenlijke bijdrage levert aan de totstandkoming van een inclusief werk- en leerklimaat. Een bruggenbouwer, die tussen studenten en/of collega’s met verschillende culturele achtergronden verbindingen legt en die ervoor zorgt dat iedereen meetelt en de kans krijgt zich volledig te ontplooien.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.

ECHO organiseert Train-de-Trainer Summercourse
Op 30 & 31 augustus 2012 organiseert ECHO een inspirerende Train-de-Trainer Summercourse in Nederland. Internationale en nationale keynote speakers & mastertrainers nemen de cursisten mee in het maken van een vertaalslag van een succesvolle aanpak uit de VS naar de realiteit van hogescholen en universiteiten in Nederland. De vertaalslag van een inclusieve en holistische onderwijsbenadering waarbij aandacht is voor de belevingswereld van een zeer divers samengestelde studentenpopulatie. Belangrijkste vraag is wat maakt dat bij een diverse studentenpopulatie alle studenten succesvol afstuderen binnen de gewenste studietijd. In navolging van het succesvolle Academic Advancement Program (AAP) van de University of California Los Angeles (UCLA) richt de vertaalslag zich op het  kapitaliseren van het identiteitskapitaal van docenten, professionals en studenten binnen de organisatie/instelling om (studie)succes te vergroten.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om je aan te melden.

Jong talent uit Amsterdam Zuidoost vertegenwoordigt Nederland op internationale Ministersconferentie in Boekarest
Op 26 en 27 april komen de Europese Ministers van Onderwijs bij elkaar tijdens het “We are the future…” evenement om te praten over de toekomst van het onderwijs in Europa. Daarvoor zijn twintig jongeren uit de hele wereld geselecteerd om deel te nemen aan een tweedaagse workshop en zich voor te bereiden als junior adviseurs van de Europese ministers. Eén van die jongeren is de twaalfjarige Justina Ikpekaogu, afkomstig uit Amsterdam Zuidoost.

Justina won de “We are the future…” essaywedstrijd en werd daarmee gekozen tot jongerenvertegenwoordiger van Nederland op de internationale Ministersconferentie. Justina maakte indruk door haar creativiteit, ambitie en doorzettingsvermogen. In haar opstel reflecteert ze op haar verleden, beschrijft ze haar rolmodel en deelt ze op gestructureerde wijze haar doelen voor de toekomst. 

“Ik heb ook doelen, die zijn 1 de cito-toets halen 2 werken (bijbaantje) 3 diploma’s halen 4 solliciteren 5 reizen. De cito- toets bereik ik over een paar weken. Werken als een student over 2 jaren bij baantje. Diploma’s halen ongeveer over 8 jaar. Solliciteren ongeveer 12 jaar. Reizen door Afrika over 10 jaren. Bijvoorbeeld de kwaliteiten dat ik nodig heb zijn behulpzaamheid, geduld en betrouwbaarheid.”

Samen met meer dan 15 kinderen in de leeftijd 13-15, uit landen waaronder Brazilië, Egypte, India, Kenia, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Polen, bezoekt Justina Boekarest om hoger onderwijs te bespreken in de verschillende landen en na te gaan hoe hun ideeën gebruikt kunnen worden om de toekomst van het onderwijs vorm te geven in beleid en praktijk.

De Ministersconferentie 2012 wordt gehouden in het Roemeense Paleis van het Parlement. Daar bespreken ministers uit 47 landen de belangrijkste beleidskwesties voor de toekomst. De jongerendelegatie waarvan Justina deel uitmaakt biedt gedurende deze conferentie advies aan de ministers gebaseerd op hun ervaringen in het onderwijs en hun verwachtingen voor de toekomst.

Het “We are the future…” evenement is georganiseerd door de Children’s University van de Universiteit van Wenen en is een onderdeel van SiS Catalyst. SiS Catalyst is een inititiatief van de Universiteit van Liverpool gericht op het betrekken van kinderen in het ontwikkelen van ideeën van kinderen in relatie tot wetenschap en technologie. ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid fungeert als samenwerkingspartner vanuit Nederland.

De winnaars van ECHO Award 2012 zijn bekend!
Op 4 april zijn op de locatie van NedTrain te Haarlem de ECHO Award HBO en WO,  de Bèta Techniek Award, de Zorg Award, de NOS Media Award uitgereikt. De ECHO Awards werden voor de twaalfde maal uitgereikt aan de Meest Excellente Allochtone Studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

     

De winnaars zijn onder andere beoordeeld op hun studieprestaties en hun maatschappelijke bijdrage. Zij mogen deze zomer een volledig verzorgde summercourse volgen aan de University of California, Los Angeles. Ook is dit jaar onder de paraplu van de ECHO Award, de MBO-Techniek Award uitgereikt aan een student van een roc. 

Lees hier meer.

Aankondiging studiereis naar Los Angeles
ECHO organiseert van 10 mei tot en met 17 mei een studiereis naar Los Angelos. We zijn te gast bij UCLA. Tijdens deze reis maakt u intensief kennis met de manier waarop UCLA kansen creëert voor alle studenten. Diversiteit, inclusiviteit, outreach en de Pedagogy of Excellence zijn de lijnen waarlangs dit wordt gerealiseerd. De reis bestaat uit twee tracks: een algemene track waarin u kennis maakt met alle aspecten van de strategie en een track Train-de-Trainer waarin u meer de diepte ingaat en de strategie leert toepassen. Klik hier voor meer informatie.

ECHO participeert in Europees GLAS project
Het GLAS project, Gender, Lifelong learning And Social class, staat in het teken van ontwikkeling en verspreiding van ‘best practice in institutional partnership and network working’.

Naast partners in Spanje, Engeland en Portugal vormt ECHO samen met Hogeschool Zuyd de partner in Nederland. Gezamenlijk richten wij ons op verschillende thema’s, waarbij de nadruk ligt op ‘social inclusion’ en vooruitgang van sociale minderheden die nog geen gelijke uitgangspositie hebben in de betrokken landen. 

Bekijk de website  www.linkinglondon.ac.uk/europe  voor meer informatie.

Wil je op de hoogte blijven van dit project en de nieuwsbrief ontvangen die elk kwartaal wordt gestuurd? Meld je dan aan voor de GLAS-nieuwsbrief via info@echo-net.nl

Uitreiking ECHO Award 2012
Op woensdag 4 april 2012 vindt voor de twaalfde maal de uitreiking van de ECHO Award plaats. De uitreiking wordt gehost door de Nederlandse Spoorwegen, partner van de ECHO Foundation, en vindt plaats op de NedTrain locatie in Haarlem. Tijdens de uitreiking worden de ECHO Award hbo, de ECHO Award wo, de Bèta Techniek Award, de NOS Media Award en de Zorg Award uitgereikt aan excellence allochtone studenten. Ook geeft Sounds of Voices een speciaal gastoptreden. 

ECHO Studiereis Denver op Amerikaanse DPS Channel 22
DPS Channel 22, een lokale zender in Denver, Colorado, heeft een mooi item uitgezonden over het bezoek van ECHO en haar deelnemers aan Montbello High School. Bekijk hieronder het item.

ECHO voegt de Zorg Award toe aan ECHO Award 2012
Op initiatief van Cordaan reikt ECHO in 2012 voor het eerst de Zorg Award uit. De Zorg Award richt de schijnwerpers op de successen van niet-westerse allochtone studenten die zich bekwamen in de (para)medische beroepen in het hbo en wo. Door het uitreiken van de Zorg Award willen Cordaan en ECHO de aandacht vestigen op de behoefte aan excellent allochtoon talent in de zorg sector. De winnaar van de Zorg Award zal ook een summercourse gaan volgen aan het prestigieuze UCLA. Daarnaast zal de winnaar een belangrijke ambassadeursfunctie vervullen voor jongeren die voor keuzes in hun studieloopbaan staan door te participeren in het Ambassadeursnetwerk-ECHO.

Wil je meer weten over de Zorg Award?
Klik hier voor de criteria
Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Mentorprogramma door Shell Nederland, KPN, ABN AMRO en NS
Shell Nederland, KPN, ABN AMRO, NS en ECHO organiseren vanaf december 2011 een Mentorprogramma voor Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond. Het Mentorprogramma is een initiatief van Shell Nederland en is dit jaar voor het eerst uitgebreid naar vier bedrijven. Dit programma is bestemd voor studenten in de laatste fase van hun studie (hbo en universiteit) en voor hen die direct na afstuderen op zoek gaan naar een baan in het bedrijfsleven. Ook als je net bent afgestudeerd (maximaal 6 maanden) en nog geen baan hebt, kun je meedoen.

Veel studenten met een niet-westerse achtergrond zijn de eersten uit hun familie die studeren aan de Universiteit of Hogeschool en hebben door hun achtergrond vaak een minder groot netwerk van hoogopgeleide professionals in het bedrijfsleven. Voor deze studenten kan het lastiger zijn om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Vragen die leven zijn bijvoorbeeld: welke baan past bij mij? Waar ben ik goed in? Hoe kom ik in contact met werkgevers? Hoe stel ik een aantrekkelijk curriculum vitae op? Hoe presenteer ik mij adequaat? Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan willen Young Professionals van Shell Nederland, KPN, ABN AMRO en NS graag hun ervaring en netwerk met jou delen om je te coachen in je zoektocht naar een eerste baan.

De sluitingsdatum voor aanmelding is vrijdag 11 november.

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.

ECHO organiseert Strategische Sessie
Onder de titel allianties voor de toekomst, heeft ECHO een aantal deskundigen uit binnen- en buitenland uitgenodigd om hun ervaring en verworvenheden te delen en nieuwe denkrichtingen te introduceren om de uitdaging voor de toekomst aan te gaan. Eén van de kansen ligt in het verduurzamen van samenwerking van de instellingen in de Randstad; in het gezamenlijk vertegenwoordigen van de grootstedelijke context. Op welke terreinen en in welke vorm kunnen Randstad instellingen met elkaar samenwerken? Wat voor onderzoek zou uitgezet kunnen worden om meer greep te krijgen op de grootstedelijke dynamiek in relatie tot onderwijs en wetenschap? Hoe kunnen andere stakeholders hierbij worden betrokken? 

Dr. Maurice Crul zal ingaan op “Majority Minority Cities” (Associate Professor, University of Amsterdam), Dr. Greg Darnieder deelt zijn ervaringen met “Improving college access and success in urban education” (Special Assistant to the Secretary on College Access of the United States Department of Education),  Dr. Alma Clayton-Pederson zal vertellen over “Making excellence Inclusive” (Executive Vice President at Emeritus Consulting; Senior Scholar at Association of American Colleges and Universities) en Dr. Robert E. Waters zal ingaan op "Strategic Plan for Diversity: expectations for excellence and inclusion" (Associate Vice President for Academic Affairs and Special Assistant to the President for Equity and Diversity at the University of Maryland).

Deze bijeenkomst is besloten.

Kinderen bepalen wetenschappelijk onderwijs in nieuw Europees initiatief
De University of Liverpool heeft een nieuw initiatief gelanceerd gericht op het betrekken van kinderen in het ontwikkelen van ideeën van kinderen in relatie tot wetenschap en technologie. Dit project is gebaseerd op internationale ervaringen met zogenaamde Children’s Universities. De Universiteit Liverpool werkt hierbij samen universiteiten, onderwijsafdelingen en instituten zoals techniek musea op landelijk en regionaal niveau. Belangrijke invalshoek is het vergroten van de toegankelijkheid voor kinderen uit alle delen van de samenleving, zo ook met ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Het doel is om zo nieuwe richtlijnen te ontwikkelen waarmee de onderwijsinstellingen ondersteund worden in het ontwikkelen van projecten gericht op kinderen afkomstig uit gezinnen waar geen traditie is van studeren in het hoger onderwijs. Dit 4-jarig project betreft een consortium van meer dan 30 partners en adviseurs van 23 verschillende landen.
Klik hier om het persbericht te downloaden.


 

 

 

 

Winnaars ECHO Award 2013 in Den Haag onderscheiden tijdens de uitreiking van de ECHO Award! De Meest Excellente Allochtone Studenten van 2013 zijn bekend.
Op 17 april zijn in het Vredespaleis in Den Haag de ECHO Award HBO en WO, de Bèta Techniek Award HBO en WO en de MBO-Rail Techniek Award uitgereikt. De ECHO Awards werden voor de dertiende maal uitgereikt aan de meest excellente allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. De winnaars zijn onder andere beoordeeld op hun studieprestaties en hun maatschappelijke bijdrage. Zij mogen deze zomer een volledig verzorgde summercourse volgen aan de University of California, Los Angeles.